Företagskultur och kundkontakt

Ett företags viktigaste tillgång är inte dess anställda; det är dess kunder. Utan kunder så har man inget företag (det finns undantag, men de är just det: undantag). För vissa företag så är kunderna andra företag. Företag som levererar produkter och tjänster till andra företag, och dessa har speciella krav vad gäller kundrelationer. Olika företag har olika företagskultur, och som leverantör av varor och tjänster till andra företag gäller det att komma ihåg det vid kundkontakt (detta gäller givetvis också till viss del företagare vars kunder är privatpersoner; exempelvis hantverkare som har mycket direkt och personlig kontakt med sina kunder).

Problemet att vidhålla god kundkontakt
För att kunna bibehålla goda kundkontakter gäller då att man har ordning och reda så man vet varje kunds specifika krav och kännetecken när man har kontakt med dem. Det är givetvis någonting som man lär sig efter hand, men det händer ju att olika personer i företaget har kontakt med en kund, och alla kan ju inte ha samma kunskap. Det finns då olika sätt att organisera detta på, så att alla på företaget lätt kan hitta relevant information. Vanligt är att man använder sig av ett CRM-system (Customer Relationship Management system), där det lätt går att samla viktig information, och i många fall även sköta mer praktiska saker som fakturering och hålla koll på olika kundprojekt.

CRM-system finns då i många olika former, där den bästa lösningen är att använda ett CRM online (exempelvis Yoddla), så att det alltid går att nås då det inte behöver installeras direkt på datorn. Perfekt för exempelvis hantverkare som ofta är på resande fot och då kan nå sitt CRM via smartphonen. Med ett CRM kan man så se till att företaget visar ett enat ansikte – en enad kultur – utåt mot kunderna. Vilket är nödvändigt om man vill behålla dem.